สถิติการเข้าชมเว็บ

4403848
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5145
8387
40591
4339648
87942
121050
4403848

Your IP: 3.226.243.130
Server Time: 2019-09-22 12:48:40

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อ eDLTV ออนไลน์

สื่อ eDLTV ระดับประถมศึกษา

สื่อ eDLTV ระดับมัธยมศึกษา

สื่อ eDLTV ระดับอาชีวศึกษา หรือการอาชีพ

ชุมชนของ RMU eDL

           โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้จัดทำระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้นำเนื้อหาวิดีทัศน์การสอนที่ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล รวมทั้ง สไลด์ประกอบการสอน ใบความรู้ ใบงาน และแบบทดสอบ มาบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อการใช้งานภายในโรงเรียนในรูปแบบ off-line e-Learning ได้

         ทั้งนี้ ในการจัดทำโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)และบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้ให้การสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมบริการติดตั้งที่โรงเรียน และสนับสนุน Harddisk ตามลำดับ
          คู่มือการใช้งานระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และแผ่นซีดีฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สามารถมีความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการใช้งานระบบนี้ ตั้งแต่วิธีการติดตั้งระบบ วิธีการใช้งานสื่อการเรียนการสอน ไปจนถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน
          คณะทำงานโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการใช้งานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะครู ซึ่งจะสามารถเรียกใช้งานระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้สะดวก เป็นทางเลือกเพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง โดยสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น การสอนเสริม นักเรียนใช้เรียนทบทวน การสอบซ่อมในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นต้น
 
ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  20 พฤศจิกายน 2551

 

ศูนย์เผยแพร่และถ่ายทอดการใช้สื่อeDLTVในการเรียนการสอน

 

การส่งเสริมการเผยแพร่ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อeDLTVระยะที่2

การใช้คอมพิวเตอร์ Tablet เพื่อการเรียนรู้ วันที่ 11 สิงหาคม 2555

      

ดูภาพทั้งหมด

 

 

                     คู่มือการใช้งาน ระบบ  e-Learning  ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (edltv)

คู่มือการใช้งาน ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ฉบับปรับปรุง ปี 2553)

อ่านเพิ่มเติม

ที่มา : http://202.29.34.14/edltv/book/export/html/12