หน้าแรก  กระดานสนทนา 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
213787 ครั้ง

ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยหมักชีวภาพ

          ปุ๋ยหมักชีวภาพ คนสวนของบริษัท NOKPCT เป็นผู้จัดทำน้ำปุ๋ยชีวภาพ โดยนำขยะสดภายในโรงงานมาทำและนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ ล้างพื้น และอื่นๆ พร้อมทั้งทางบริษัทยังแจกจ่ายให้กับพนักงานที่นำไปใช้พร้อมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบริษัทอีกด้วย

ที่มา  : http://www.youtube.com/watch?v=kXev8V_I8bE วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2555